Rehabilitace Petry Bastlové je zdravotnické zařízení ambulantního typu, zajišťující péči v oblasti léčebné rehabilitace, fyzioterapie.
Rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) je snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu. Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Je poskytována tam, kde jsou pohyb a funkce organismu porušeny nebo ohroženy procesem stárnutí, přetížením, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou.

 

Ergonometrie

Bolest zad

Léčebné metody